Meditek

Đơn vị chuyên cung cấp thiết bị y tế đẳng cấp thế giới với giá thành tốt nhất,
nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ

21/221 Doãn Kế Thiện, Cầu giấy, Hanoi

Số điện thoại

+84 038 378 2992